Политика на хотела

Искаме да ви запознаем с домашните правила, така че престоят ви в нашата къща да е приятен и за цялата допълнителна информация се свържете с хоста (поща, телефон или лично)

Настаняването се предлага от 14.00 часа в деня на пристигане до 10.00 часа в деня на заминаване.

От гостите се изисква да се грижат за собствените си вещи и ценности, останали там апартаменти и собственикът не носи отговорност за евентуалното им изчезване.

Гостите са отговорни за поведението си в къщата и околностите и в случай на инцидент носят последиците.

Заключете входната врата на апартамента, когато сте вътре и когато излезете заключете врати и прозорци, изключете светлините и всички електрически уреди и изключете водата, не дръжте пепелника с цигара на леглото.

Собственикът на съоръжението има право да влезе в апартамента в отсъствието на госта, при специални случаи за предотвратяване на възможни повреди или опасности. За влизането му в собственика на апартаментите е длъжен да информира госта при първа възможност.

Домакинята влиза и в апартаментите, за да поддържа тяхната хигиена, освен когато гостът посочи, че не иска.

Забранено е да унищожавате оборудване и мебели, да причинявате безредици и да безпокоите другите гости, като е особено забранено да се вдига шум в периода от 14.00 до 16.00 и от 23.00 до 8.00.

Съдържанието на апартамента може да се използва само от лица, които са надлежно регистрирани като гости изключително на този апартамент, а домакинът по искане на госта може да одобри възможни посещения в определен час, забранявайки всякакъв шум, който нарушава престоя на останалите гости.

Не е разрешено да се носят оръжия, взривни вещества и запалими материали.

Разрешено е използването на оборудване и устройства, които не са неразделна част от офертата на апартамента само със съгласието на домакина.

Не се допуска въвеждането на животни.

Ако инсталациите, мебелите, уредите, оборудването изчезнат или са повредени апартаменти, гостът е длъжен да информира домакина. Ако изчезне или е повреден дошъл по вина на госта, гостът е длъжен да възстанови съответния еквивалент.

Строго е забранено изнасянето на устройства и оборудване от апартамента (кърпи, одеала и други).

В случай на неспазване на домашните правила или ако поведението на госта и отношението на госта към инвентара на апартамента се оценява от домакина като неподходящо, домакинът е длъжен да предупреди госта и ако след първото устно предупреждение или предупреждение гостът продължава с неподходящо поведение, предоставяне на услуги. В този случай домакинът връща парите на госта, 30% от неизползваната услуга.

Предайте личната си карта или паспорт на домакина в деня на пристигане, за регистрация. Плащате и за уговореното настаняване.

Можете да съобщите своите забележки, пожелания и комплименти на домакина, който се застъпва за вас на разположение в работно време от 17:00 до 22:00.

Желаем ви приятен престой!

Apartmani Maja

U srcu Sokobanje