Kućni red

Želimo da Vas upoznamo sa kućnim redom kako bi vam boravak u našoj kući bio prijatan, a za sva dodatna obaveštenja obratite se domaćinu (mail, telefon ili lično)

Smeštaj je na raspolaganju od 14.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska.

Gosti su dužni da sami brinu o svojim stvarima i dragocenostima ostavljenim u apartmanima i vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak istih.

Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njenoj okolini, a u slučaju nezgode sami snose posledice.

Ulazna vrata apartmana zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite obavezno zaključavajte vrata i prozore, isključile rasvetu i sve električne uređaje i zatvorite vodu, pepeljaru sa cigaretom ne držite nikako na krevetu.

Vlasnik objekta ima pravo da u odsutnosti gosta, u posebnim prilikama, udje u apartman radi sprečavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku u apartmane vlasnik je dužan da obavesti gosta prvom prilikom.

U apartmane ulazi i domaćica apartmana radi održavanja higijene istih, osim kada gost istakne da ne želi.

Zabranjeno je uništavanje opreme i nameštaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a posebno se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14.00 do 16.00 časova i od 23.00 do 8.00 časova.

Sadržaje apartmana mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti isključivo tog apartmana, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posete u određenom vremenu pri čemu je zabranjeno svako stvaranje buke koja remeti boravak drugih gostiju.

Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lakozapaljivih materijala.

Korišćenje opreme i uređaja koji nisu sastavni deo ponude apartmana, dozvoljeno je samo uz saglasnost domaćina.

Uvođenje životinja nije dozvoljeno.

Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, nameštaja, uređaja, opreme apartmana, gost je dužan da o tome obavesti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivicom gosta, gost je dužan da nadoknadi odgovarajuću protivvrednost.

Iz apartmana strogo je zabranjeno iznošenje uređaja i opreme (peškiri, pokrivači i drugo).

U slučaju nepridržavanja kućnog reda ili ukoliko ponašanje gosta i odnos gosta prema inventaru apartmana domaćin proceni kao neprimeren, domaćin je dužan da upozori gosta, a ukoliko nakon prve usmene opomene tj.upozorenja gost nastavi sa nedoličnim ponašanjem, domaćin ima pravo da otkaže gostu dalje pružanje usluga. U tom slučaju domaćin vraća novac gostu i to 30% od neiskorišćene usluge.

Vašu ličnu kartu ili pasoš predajte domaćinu na dan dolaska, radi prijave. Takođe i plaćate ugovoreni smeštaj.

Svoje primedbe, želje i pohvale možete saopštiti domaćinu koji Vam stoji na raspolaganju u radnom vremenu od 17 do 22 sata.

Želimo Vam prijatan boravak!

Apartmani Maja

U srcu Sokobanje